Όροι συμμετοχής: Διαγωνισμός 18-3

Τα Καραμανλίδικα του Φάνη: «Διαγωνισμός για μερακλήδες» – Κλήρωση, για 5 τυχερούς

Όροι συμμετοχής

1. Το κατάστημα «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη», karamanlidika.gr – Διοργανωτής, που εδρεύει στην Αθήνα, Σωκράτους 1 & Ευριπίδου 52, Τ.Κ. 10552, διοργανώνει διαγωνισμό-κλήρωση. Η χρονική διάρκεια συμμετοχής ορίζεται από το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στις 09:00, μέχρι το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018, στις 21:00.

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός της διάρκειας της κλήρωσης και έχουν συμπληρωμένα σωστά, όλα τα στοιχεία που ζητούνται, κατά την εγγραφή. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μίας έγκυρης συμμετοχής, που προέρχεται από μοναδικό e-mail.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

3. Οι πέντε (5) νικητές θα ανακηρυχθούν από επιλογή με ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που θα γίνει τη M. Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, με αυτόματη ηλεκτρονική διαδικασία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο του Διοργανωτή – karamanlidika.gr, στη σελίδα στο facebook – facebook.com/karamanlidika.gr και στη σελίδα στο twitter – @karamanlidika. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τα «Καραμανλίδικα του Φάνη» με μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι 5 τυχεροί κερδίζουν: χαλβά Κυργίων (500 γρ.), παξιμάδια Τραχειάς (400 γρ.), καπνιστό τυρί με σκόρδο και βασιλικό (300 γρ.) και φύλλο γιουφκά (800 γρ.). Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει στη έδρα του διοργανωτή, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους, έως και την Τρίτη 17/04/2018 στις 17:00 μ.μ., ειδάλλως χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτών και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

5. Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα. Εξαιρούνται συμμετοχής οι εργαζόμενοι στο κατάστημα «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη», καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού.

6. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση συμμετοχής στο δικτυακό τόπο, για οποιοδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας της κλήρωσης, κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχή, με αποτέλεσμα ο/η ενδιαφερόμενος να μη συμμετέχει στην κλήρωση, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα, κ.λ.π.

7. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στον Διοργανωτή, για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της για λόγους διαφημιστικής προβολής, κατά την κρίση του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

8. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή, ώστε να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που τηρεί κατά την έννοια των Νόμων 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό, στον Διοργανωτή. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της κλήρωσης, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης των εγγεγραμμένων, για προωθητικές ενέργειες ή νέα προϊόντα του karamanlidika.gr, κατόπιν συναίνεσης του συμμετέχοντος.

9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε τυχούσα διαφορά σχετικά με την κλήρωση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.-