Όροι συμμετοχής: Διαγωνισμός 16-9

Τα Καραμανλίδικα του Φάνη – karamanlidika.gr
«Διαγωνισμός για μερακλήδες» – Κλήρωση, για 10 τυχερούς

Όροι συμμετοχής

1. Το κατάστημα «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη» – Διοργανωτής, που εδρεύει στην Αθήνα, Σωκράτους 1 & Ευριπίδου 52, Τ.Κ. 10552, διοργανώνει κλήρωση. Η χρονική διάρκεια συμμετοχής ξεκινά τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 στις 09:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 21:00.

2. Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα, έχουν εγγραφεί στο [ http://karamanlidika.gr/signup/ ], έχουν δηλώσει ότι τους αρέσει η σελίδα του καταστήματος («Like» – «Μου αρέσει») στο [ facebook.com/karamanlidika.gr ] και έχουν κοινοποιήσει την ανάρτηση [ Διαγωνισμός για μερακλήδες ] στο facebook («Share» – «Κοινοποιήστε»).
Εξαιρούνται συμμετοχής οι εργαζόμενοι στο κατάστημα «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη», καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού.

3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί εντός της διάρκειας της κλήρωσης και έχουν συμπληρωμένα σωστά, όλα τα στοιχεία που ζητούνται, κατά την εγγραφή.

Όσοι συμμετέχοντες έχουν κάνει ήδη εγγραφή στο karamanlidika.gr, θα πρέπει να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους στη σελίδα του προφίλ τους, να ακολουθήσουν «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη», στο facebook και να κοινοποιήσουν την ανάρτηση «Διαγωνισμός για μερακλήδες».

Όσοι συμμετέχοντες ακολουθούν ήδη «Τα Καραμανλίδικα του Φάνη» στο facebook, θα πρέπει να κοινοποιήσουν την ανάρτηση «Διαγωνισμός για μερακλήδες» και να εγγραφούν στο karamanlidika.gr.

Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο μίας έγκυρης συμμετοχής, που προέρχεται από μοναδικό e-mail.

4. Οι δέκα (10) νικητές και οι δύο (2) επιλαχόντες, θα ανακηρυχθούν από επιλογή με ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που θα γίνει δημόσια, την Δευτέρα 3/10/2016 και ώρα 12:00, στο κατάστημα «Καραμανλίδικα του Φάνη», που εδρεύει στην Αθήνα, Σωκράτους 1 & Ευριπίδου 52, Τ.Κ. 10552.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο του Διοργανωτή – karamanlidika.gr, στη σελίδα στο facebook – facebook.com/karamanlidika.gr και στη σελίδα στο twitter – @karamanlidika. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τα «Καραμανλίδικα του Φάνη» με μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι 10 τυχεροί κερδίζουν: καραμανλίδικο σουτζούκι βοδινό, τ. Αδάνων (~350g), καραμανλίδικο παστιρμά καμήλας (100g) και καπνιστό γιδοτύρι Νάουσας (500g). Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει στη έδρα του Διοργανωτή, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Εάν έως την 07/10/2016, στις 17:00 μ.μ., δεν εμφανιστούν οι νικητές, θα ειδοποιηθούν οι επιλαχόντες κατά τη σειρά που κληρώθηκαν, οι οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραλάβουν τα δώρα τους, έως και την Πέμπτη 13/10/2016 στις 17:00 μ.μ., ειδάλλως χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα τους επ’ αυτών και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

6. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση συμμετοχής στο δικτυακό τόπο, για οποιοδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, ανάκλησης, παράτασης ή μείωσης της διάρκειας της κλήρωσης, κατά την κρίση του, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχή, με αποτέλεσμα ο/η ενδιαφερόμενος να μη συμμετέχει στην κλήρωση, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία του είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα, κ.λ.π.

7. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στον Διοργανωτή, για την προβολή της κλήρωσης και των αποτελεσμάτων της για λόγους διαφημιστικής προβολής, κατά την κρίση του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

8. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή, ώστε να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που τηρεί κατά την έννοια των Νόμων 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό, στον Διοργανωτή. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της κλήρωσης, ενώ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης των εγγεγραμμένων, για προωθητικές ενέργειες ή νέα προϊόντα του karamanlidika.gr, κατόπιν συναίνεσης του συμμετέχοντος.

9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε τυχούσα διαφορά σχετικά με την κλήρωση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.-